Attention:
I have made all these Czech flashcards available to use in a better flashcard format at: http://flashdecks.com - the easiest way to create, use and share Flashcards online. I have broken it up into four sets of flashcards:

  1. CZ Lesson One
  2. CZ Lesson Two
  3. CZ Lesson Three
  4. CZ Lesson Four

English: 
new
Čeština: 
nový -á -é
English: 
potato soup
Čeština: 
branborová polévka
English: 
Is it O.K. for you?
Čeština: 
Hodí se ti to?
English: 
I don't understand.
Čeština: 
Nerozumím.
English: 
Have a nice time.
Čeština: 
Měj se hezky.
English: 
Have you got a brother or a sister?
Čeština: 
Máš bratra nebo sestru?
English: 
How old are you?
Čeština: 
Kolik je ti let?
English: 
How old is he?
Čeština: 
Kolik me je let?
English: 
every
Čeština: 
každý -á -é
English: 
Do you have time?
Čeština: 
Máš čas?
English: 
What do you do?
Čeština: 
Co děláš?
English: 
difficult; heavy
Čeština: 
téžký -á -é
English: 
Czech
Čeština: 
český -á -é
English: 
the Czech Republic
Čeština: 
Česko
English: 
beverage, drink
Čeština: 
nápoj, pití
English: 
dark beer
Čeština: 
černé pivo
English: 
It's your brother, isn't it?
Čeština: 
To je tvůj bratr, že?
English: 
Have you got a big family?
Čeština: 
máš velkou rodinu?
English: 
How old is she?
Čeština: 
Kolik jí je ... let?
English: 
goulash
Čeština: 
guláš
English: 
How about we go play football?
Čeština: 
Nechceš jít na fotbal?
English: 
potato, potatoes
Čeština: 
brambor, brambory
English: 
omelette
Čeština: 
omeleta
English: 
rice
Čeština: 
rýže
English: 
to drink, I drink
Čeština: 
pít, piju
English: 
What is it?
Čeština: 
Co je to?
English: 
whole, all
Čeština: 
celý, -á, -é
English: 
What's your email address?
Čeština: 
Jaký máš e-mail?
English: 
What's your telephone number?
Čeština: 
Jaký máš telefon?
English: 
Would you like some coffee?
Čeština: 
Nechceš kávu?